Į pradžią Struktūra
Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centras Informacija, registracija:
(8-342)53463, (8-342)60111
Vaikų registracija:
(8-342)51328
Darbo laikas:
7.00-19.00


Mūsų adresas

Vilkaviškis,P. Jašinsko g. 2
Tel. (8 342) 51 810
Faks. (8 342) 53 387

El.paštas: pspc@vilkaviskis.lt

Įstaigos kodas 185332788


Projekto LT-PL/088 "Greitosios pagalbos tobulinimas panaudojant pasienio zonos medicinos įstaigų bendradarbiavimą” baigiamoji konferencija

 

Projektas Nr. LT- PL 088 “Greitosios pagalbos tobulinimas panaudojant pasienio zonos medicinos įstaigų bendradarbiavimą”

8 partnerio

VšĮ Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro

pranešimas projekto baigiamajai konferencijai

                                          

VšĮ Vilkaviškio PSPC GMP skyriaus vyr. slaugytoja

N. Anisimavičienė

2012 m. rugsėjo 24-25 d.

Suvalkai, Lenkija

 

Projekto pradžia – 2010 m. rugpjūčio 1 d.

Projekto pabaiga – 2012 m. rugsėjo 30 d.

Projekto trukmė – 26 mėnesiai.

 

Bendra projekte mūsų įstaigai skirta suma - 90 610 eurų.

 

Dalyvavimo šiame projekte tikslas - optimizuoti skubios, pažangios ir kvalifikuotos medicinos pagalbos suteikimą Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijos bei pasienio regiono gyventojams ūmių susirgimų, įvairių nelaimingų atsitikimų ir traumų atvejais.

 

Tikslui pasiekti už projekto skirtas lėšas vykdėme šią veiklą:

·         Įsigijome naują GMP automobilį su nauja ir modernia įranga;

·         Kėlėme medicinos darbuotojų profesinę kvalifikaciją – organizavome mokymus;

·         Išleidome informacinius kišeninius kalendorius;

·         Suorganizavome seminarą “Greitosios medicinos pagalbos darbo optimizavimas ir bendradarbiavimas su kitomis tarnybomis, suteikiant pirminę pagalbą traumų atvejais”, kuriame dalyvavo visų projekto partnerių bei Vilkaviškio rajono savivaldybės specialiųjų tarnybų (priešgaisrinės ir policijos) atstovai;

·         Projektą viešinome organizuodami mokinių ir visuomenės mokymus teikti pirmąją medicinos pagalbą.

 

Už projekto skirtas lėšas įvykdžius šias užduotis mūsų darbas tapo efektyvesnis, greitesnis ir pažangesnis. Gyventojai sulaukia skubesnės ir kvalifikuotesnės pagalbos ištikus nelaimei arba susirgus.

  

 

Vienas jo struktūrinių padalinių – greitosios medicinos pagalbos (GMP) skyrius

 

 

GMP skyrius aptarnauja:

- Visus Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojus nepriklausomai nuo jų pasirinktos gydymo įstaigos. Šiuo metu rajone gyvena apie 47 tūkst. gyventojų;

- GMP ekipažai kartais vyksta į pagalbą aplinkinių savivaldybių (Šakių, Marijampolės, Kalvarijos) GMP medikams;

- Mūsų pacientais tampa ir asmenys, kuriems keliaujant magistrale Via Baltica prireikia medikų pagalbos;

- Pagalbos prireikia ir asmenims, keliaujantiems ir poilsiaujantiems pasienio regione (Vištyčio miestelio poilsiautojams bei keliaujantiems per Kybartų pasienio postą);

- Mūsų brigados vykdo ligonių bei gimdyvių pervežimus į Kauno, Vilniaus, Marijampolės ar kitų savivaldybių gydymo įstaigas. Atliekame ir komercinius pervežimus.

 

GMP skyriuje nuolatos budi keturios komandos

 

 

                     

GMP komandą sudaro:

·         Bendruomenės slaugytojas, -a

·         Vairuotojas

·         Komandose neturime nei gydytojų, nei sanitarų.

 

Komandoje esant tik 2 žmonėms kartais būna sunku dirbti, todėl esant sudėtingesniems kvietimams į pagalbą siunčiama papildoma brigada arba važiuoja 2 slaugytojos.

 

GMP skyriuje iki 2012 m. gruodžio  31 d. dar yra dispečerinė.

Budinti dispečerė priima ir registruoja iškvietimus, perduoda juos budinčioms komandoms.

Įdiegta sistema, stebinti GMP automobilių judėjimą. Ji padeda operatyviau perduoti kvietimą arčiausiai esančiai brigadai bei vykdyti automobilių nuvažiuotų atstumų kontrolę.

GMP skyriuje šiuo metu dirba:

·         20 medicinos darbuotojų;

·         16 vairuotojų (3 iš jų turi paramediko kvalifikaciją).

Per metus GMP įvykdyta kvietimų:

·         2009 m. – 8768

·         2010 m. – 8317

·         2011 m. – 9071

Iš jų traumų ir nelaimingų atsitikimų:

·         2009 m. - 830 (9,46 %)

·         2010 m. - 896 (10,77 %)

·         2011 m. - 832 (9,17 %)

Pagal pagalbos teikimo sudėtingumą traumas ir nelaimingus atsitikimus galime skirti į  grupes:

                      1) Buitinės traumos;

                      2) Traumos, įvykę autoįvykių metu;

                      3) Sunkios gamybinės traumos.

Buitinių traumų metu pagalbą beveik visada galime suteikti savarankiškai.

Esant sunkioms gamybinėms traumoms arba nukentėjusiems autoįvykių metu į įvykio vietą vyksta GMP, policijos bei priešgaisrinės tarnybos komandos. Komandinis darbas padalina užduotį ir padaugina sėkmę.

 

2011 m. GMP buvo kviesta į 43 autoįvykius. Juose rasta:

·         65 – sužaloti asmenys;

·         6 – žuvę įvykio vietoje.

 

Už projekto lėšas 2011 m. balandžio mėn. įsigijome naują B tipo GMP automobilį VW Transporter su modernesne medicinine įranga (elektrokardiografu, defibriliatoriumi, atsiurbėju, daugiafunkciniais neštuvais, įvairiais įtvarais ir kt.)

Į kvietimus šiuo automobiliu vykstame nuo

                      2011 m. gegužės 8 d.

Iki 2012 m. rugsėjo 1 d. su juo įvykdyta 2669 kvietimai.

 

 

 

 

 

 

 

 

Didėjant GMP darbuotojų kompetenciniams reikalavimams bei modernėjant įrangai mūsų darbuotojai kvalifikaciją kelia įvairiuose mokymuose.

Už projekto lėšas 2011 m. apmokyta 38 medicinos darbuotojai iš Lietuvos ir Lenkijos respublikų gydymo įstaigų:

·         19 - pagal programą “Pradinė pagalba ištikus traumai”;

·         19 - pagal programą “ Šiuolaikinė specializuota reanimacinė pagalba”.

 

 

 

Nuo 2009 m. GMP komanda kelia kvalifikaciją dalyvaudama Lietuvos GMP žaidynėse

  

 

 

 

 

2012 m. balandžio 12 d. pravedėme seminarą „Greitosios medicinos pagalbos darbo optimizavimas ir bendradarbiavimas su kitomis tarnybomis, suteikiant pirminę pagalbą traumų atvejais“.

Šiame seminare dalyvavo visų projekto partnerių bei Vilkaviškio rajono savivaldybės policijos ir priešgaisrinės tarnybos atstovai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su specialiosiomis tarnybomis greitosios pagalbos darbuotojai bendradarbiauja ir tiesioginiame darbe, ir atlikdami prevencinę veiklą.

 

Bendradarbiavimas su policijos pareigūnais

·         Pervežant psichikos ligonius (2011 m. į Marių ligoninę nuvežti 124 ligoniai);

·         Policijos pareigūnus į pagalbą kviečiame vykdami pas neblaivius, agresyvius, smurtaujančius asmenis.

Bendradarbiavimas su priešgaisrinės tarnybos pareigūnais, kai reikia gelbėtojų pagalbos:

·         Esant labai didelės kūno masės ligoniams, kuriuos reikia atnešti iki GMP automobilio;

·         Kai negalime patekti į butą/namą pas ligonį, kuriam reikalinga medikų pagalba;

·         Arba būna ir taip....

 

 

 

 

Bendradarbiavimas vykdant operacijas “Skydas”  (Rastų sprogmenų nukenksminimas)

 

 

 

Savo darbe dažnai pastebime, kad susirgus, ištikus nelaimei žmonės nežino, kaip išsikviesti GMP ar kitų skubios pagalbos tarnybų specialistus.

                      Suteikdami informaciją apie spec. tarnybų iškvietimą pagaminome 5000 informacinių kalendorių (4000 lietuvių kalba ir 1000 projekto partnerių – lenkų kalba).

PREVENCINIS DARBAS (bendradarbiaujant GMP, priešgaisrinės ir policijos tarnyboms)

Prevencinis darbas bendradarbiaujant specialiosioms tarnyboms yra vykdomas:

·         mokyklose;

·         įvairių miesto renginių metu.

Dalyvavome Žmogaus saugos dienoje “Saugok save ir kitus” Alvito pagrindinėje mokykloje.

                      Mokiniai buvo mokomi praktiškai teikti pirmąją medicinos pagalbą įvykus traumai.

 

Alvito pagrindinės mokyklos renginys

 

 

 

                                           

 

 

 

Vilkaviškio pradinėje mokykloje pravestas paskaitų ciklas

“Vilkaviškio rajono savivaldybės specialiųjų tarnybų – GMP, policijos ir priešgaisrinės –bendradarbiavimas prevenciniame darbe nelaimingų atsitikimų atvejais,

vykdant projekte numatytas švietimo iniciatyvas”.

 

                      Visiems mokiniams padovanojome po informacinį kalendorių.

 

Vilkaviškio pradinėje mokykloje

 

 

 

 

Dalyvaujame įvairiuose sporto renginiuose, miesto šventėse.

                      Renginių metu gyventojai mokomi teikti pirmąją medicininę pagalbą įvairių nelaimingų atsitikimų atvejais.

 

Vandens šventė Vilkaviškio mieste

  

 

 

 

 

 

Mūsų projekto tikslas pasiektas. Įgyvendinti visi uždaviniai. Įsigytu nauju automobiliu greičiau nuvykstame į iškvietimus. Mokymuose įgytos žinios ir nauja aparatūra leidžia kvalifikuočiau suteikti pagalbą ligoniams. Džiaugiamės, kad ir visuomenė tampa dėmesingesnė artimo skausmui ir nelaimei, moka laiku iškviesti specialiąsias tarnybas, atsiranda daugiau norinčių ir mokančių suteikti pirmąją medicininę pagalbą.

Dėkojame visiems partneriams už bendradarbiavimą vykdant projektą, už malonias akimirkas seminarų ir kitų susitikimų metu.Džiaugiamės projekto rezultatais.

 

... tik vienybėje yra stiprybė ...

 

 

Ėjimas kartu yra pradžia.

Laikymasis kartu yra progresas.

Darbas kartu yra sėkmė.

Henris Fordas

 

 

« Atgal
EUROPOS SĄJUNGA
EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS FONDAS
VEIKLŪS KAIMYNAI
PSICHIATRINIŲ BEI REABILITACINIŲ PASLAUGŲ
GERINIMAS LIETUVOS IR LENKIJOS
PASIENIO REGIONE
© 2016 “Vilkaviskio pirminės sveikatos priežiūros centras”. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Sprendimas:Infoluitai